ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ!

Παναγία Πορταΐτισσα!

ΠΑΝΗΓΎΡΙ!

13 Октября (26 Октября), 12 Февраля (25 Февраля), Вторник Светлой Седмицы

Тропарь Божией Матери пред иконой Ея Иверской, глас 1:

От святыя иконы Твоея,/ о Владычице Богородице,/ исцеления и цельбы подаются обильно/ с верою и любовию приходящим к ней./ Тако и мою немощь посети,/ и душу мою помилуй, Благая,// и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ея Иверской, глас 1:

Дерзость ненавидящих образ Господень/ и держава нечестивых безбожно в Никею прииде,/ и посланнии безчеловечно вдовицу,/ благочестно чтущую икону Богоматере, истязуют,/ но тая нощию с сыном икону в море пусти, вопиющи:/ слава Тебе, Чистая,/ яко непроходимое море плещи своя подаде,// слава правошествию Твоему, едина Нетленная.

Кондак Божией Матери пред иконой Ея Иверской, глас 8:

Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице,/ от вдовицы, не могущия спасти сию от врагов,/ но явилася есть хранительница Афона/ и вратарница обители Иверския, враги устрашающая/ и в православней Российстей стране// чтущия Тя от всех бед и напастей избавляющая.

12 Февраля (25 Февраля)

Кондак Божией Матери пред иконой Ея Иверской, глас 8:

Совозсия днесь Свету Воскресения свет чистыя иконы Твоей,/ обоя весело торжествующе вопием:/ сохрани раб Твоих благодатию, Владычице.

Молитва первая

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти, всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Молитва вторая

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву на́шу, и сохрани́ нас от наве́та злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, и да́руй нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ние на́ше умилосе́рдися, и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, Госпоже́, от вся́кия беды́ и напа́сти, ско́рби и печа́ли и от вся́каго зла. И сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя, со все́ми святы́ми в бесконе́чные ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / Богоизбра́нная Отрокови́це, / и чтим о́браз Твой святы́й, / и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ НАШЕГО ХРАМА

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ!​

: 190